Mavin hợp tác phát triển nhân lực thủy sản

Hà Nội, ngày 23/4/2018, Công ty TNHH Thủy sản Mavin đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Khoa Thủy sản - Học viện Nông nghiệp 1. Theo nội dung Biên bản này, Mavin Aqua và Khoa Thủy sản sẽ hợp tác và trao đổi nhằm phát triển nguồn nhân lực thủy sản chất lượng cao. 

  

Bà Trần Thị Nắng Thu, phụ trách Khoa Thủy sản và ông Ngô Phú Thỏa, PGĐ Mavin Aquaculture ký kết MOU với sự chứng kiến của các sinh viên Khoa Thủy sản

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác cùng nhau tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo định hướng nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng mềm, kinh nghiệm chuyên môn cho sinh viên trong lĩnh vực thủy sản. Ngoài ra, Mavin Aquaculture cũng sẽ đóng góp xây dựng chương trình đào tạo về thủy sản, tạo điều kiện tiếp nhận sinh viên thực tập giáo trình và thực tập tốt nghiệp tại hệ thống trang trại của Mavin. Mavin cũng sẽ xây dựng các chương trình học bổng nghề nghiệp, học bổng nghiên cứu khoa học cho sinh viên xuất sắc của Khoa Thủy sản. Đối với các sinh viên thực tập tại hệ thống trang trại của Mavin sẽ được Mavin hỗ trợ xây dựng chương trình học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt tại trại và các phụ cấp khác… 

Ông Ngô Phú Thỏa, Phó Giám đốc Mavin Aqua cho biết Mavin kỳ vọng thông qua hợp tác này có thể giúp các em sinh viên rút ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến thực tiễn, đồng thời giúp các em có tư duy tốt hơn về quản lý, vận hành tại các trang trại, từ đó có thể định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai, góp phần phát triển nguồn nhân sự chất lượng cao trong ngành thủy sản của đất nước.