Mavin tiếp sức phòng chống dịch Covid 19

Ngày 8/4/2020, tại UBND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH Liên Doanh Mavin Austfeed  đã trao tặng số tiền 20 triệu đồng cho lãnh đạo huyện Châu Thành, tiếp sức cho công tác phòng chống dịch Covid 19 của địa phương. 

 

Giám đốc điều hành Nhà máy Đồng Tháp trực tiếp trao tặng số tiền ủng hộ cho Lãnh đạo UBND huyện Châu Thành.

Đại dịch Covid 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp đã đe dọa sức khỏe của toàn dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế và đời sống xã hội của người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Hưởng ứng tinh thần “Chống dịch như chống giặc” của Chính phủ, Công ty TNHH Liên doanh Mavin Austfeed, thành viên của Tập đoàn Mavin có Nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trên địa bàn Châu Thành, Đồng Tháp đã quyết định đóng góp vào công tác phòng chống dịch Covid 19 của huyện Châu Thành 20 triệu đồng. Số tiền này được dùng để hỗ trợ cho người lao động trong các hộ nghèo, hộ khó khăn do tác động của dịch bệnh trên địa bàn.

Ông Trương Thanh Liêm, Giám đốc điều hành Nhà máy Mavin Austfeed Đồng Tháp chia sẻ, Mavin sẵn lòng chung tay đóng góp với Chính quyền trên địa bàn, tiếp thêm nguồn lực tăng cường công tác phòng chống dịch. Nhà máy quyết tâm đồng tâm, đồng sức với phương châm của Chính phủ: “Mỗi người dân là một chiến sỹ tiên phong, mỗi xã, thị trấn, khu dân cư và hộ gia đình là một pháo đài phòng chống dịch bệnh Covid 19”.

  
   
 

Mavin vinh dự đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong công tác phòng chống dịch Covid 19, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh