Sinh khí mới về miền Tây …
“Người miền Tây luôn nói thật, làm thật! Thương là thương hết mình hết dạ”, câu nói chân thành này của khách hàng đã trở thành phương châm hoạt động...

Chi tiết

123