Bình dân hóa cá đặc sản
Dự án nuôi trồng thủy sản xuất khẩu của Mavin tại hồ Hòa Bình được cho là sẽ góp phần “bình dân” hóa cá đặc sản hồ Hòa Bình, vốn được người tiêu dùng...

Chi tiết