Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.
1 Giám sát Kinh doanh ngành Thực phẩm chế biến Bắc Giang - Bắc Ninh - Thái Nguyên 15/07/2021
2 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGÀNH CHĂN NUÔI VỊT Hà Nội (TP) - Hòa Bình - Hưng Yên 31/07/2021
3 PHÓ PHÒNG CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI Hà Nội (TP) - Hưng Yên 15/07/2021
4 TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG THÚ Y Hà Nội (TP) 31/07/2021
5 PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CHẨN ĐOÁN Hà Nội (TP) - Hưng Yên 31/07/2021
12