Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.
1 KẾ TOÁN THANH TOÁN Hà Nội (TP) 29/05/2022
2 Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng Hưng Yên 27/05/2022
3 GIÁM SÁT PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI PIGARM Hà Nội (TP) 30/06/2022
4 NHÂN VIÊN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN (R&D) Hưng Yên 18/05/2022
5 Nhân viên kinh doanh thuốc thú y toàn quốc (14 người) Hà Nội (TP) - Hưng Yên - Nghệ An - Tiền Giang 18/05/2022