Mavin Group tự hào là một trong những Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu Việt Nam đã hoàn thiện được chuỗi khép kín “Từ Nông trại đến Bàn ăn”, bên cạnh đó chúng tôi luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển để mang lại những sản phẩm và chất lượng phục vụ tốt nhất tới Khách hàng. Hiện tại Công ty vẫn đang liên tục tuyển dụng các vị trí đến làm việc.
1 Nhân viên Hành chính Hà Nội (TP) 26/10/2022
2 Kế toán trưởng (Hà Nội) Hà Nội (TP) 21/10/2022
3 Giám đốc R&D (mảng thịt) Hà Nội (TP) 15/10/2022
4 Quản đốc phân xưởng Hưng Yên 14/10/2022
5 Kỹ sư QS/Quantity Surveyor (Hà nội) Hà Nội (TP) 14/10/2022