Mavin là Tập đoàn Nông nghiệp Thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam,
hoạt động khép kín chuỗi giá trị "Từ Nông trại tới Bàn ăn".
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những sản phẩm
Sạch từ nguồn”, mang lại cuộc sống hạnh phúc và
trọn vẹn cho khách hàng. Ở bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào,
Mavin cũng đã và đang làm hết mình vì lợi ích
của khách hàng, xã hội, vì sự phát triển bền vững
của ngành Nông nghiệp Việt Nam.