Mavin hỗ trợ học sinh giỏi vượt lên hoàn cảnh khó khăn của huyện Anh Sơn (Nghệ An)

Ngày 18/3/2021, tại huyện Anh Sơn – tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Mavin phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA) tiếp xúc hướng nghiệp với một số trường Phổ thông Trung học trên địa bàn huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác đã làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường và có buổi thảo luận, chia sẻ với các em học sinh về định hướng nghề nghiệp, triển vọng và tương lai của ngành nông nghiệp nước nhà đặc biệt tại địa bàn năng động và có nhiều cơ hội cho phát triển nông nghiệp như tỉnh Nghệ An.

Trong Chương trình, Mavin cũng đã trao 10 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn của các trường PTTH Anh Sơn 1 và PTTH Anh Sơn 2.

Đại diện Mavin trực tiếp gặp gỡ và trao học bổng cho các em học sinh vượt khó Trường PTTH Anh Sơn 1, Anh Sơn 2