Hỗ trợ hơn 3 tấn thức ăn chăn nuôi cho nông dân nghèo

Ngày 5 và 6/11/2018, Tập đoàn Mavin đã phối hợp cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) trao tặng hơn 3 tấn thức ăn chăn nuôi cho nông dân các huyện Bình Đại và Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đối tượng được nhận hỗ trợ là bà con nông dân nghèo bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn cho El Nino gây ra.

Chương trình bắt đầu từ 7h sáng và đã có rất nhiều bà con nông dân chờ sẵn để nhận hỗ trợ từ FAO và Mavin

Chương trình được thực hiện tại thị trấn Bình Đại (85 hộ nông dân), xã Đại Hòa Lộc (50 hộ nông dân) và xã An Ngãi Tây (67 hộ nông dân). Mỗi hộ nông dân được cấp 20 con vịt biển và 25 kg thức ăn hỗn hợp cho vịt từ 22 ngày tuổi cho tới xuất bán của Mavin Austfeed (6102).

Đây là chặng tiếp theo của Dự án hỗ trợ, khôi phục sinh kế cho người chăn nuôi gia cầm và cộng đồng nông dân nghèo do tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn vì ảnh hưởng của El Nino gây ra được triển khai từ tháng 12-2017 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO).

Trong chương trình này, Tập đoàn Mavin đã hỗ trợ hơn 100 tấn thức ăn chăn nuôi cho bà con nông dân các tỉnh Dak Lak, Gia Lai, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bến Tre.

Các hình ảnh tại thị trấn Bình Đại và xã An Ngãi Tây: