Kick off Dự án MyMavin

Ngày 8/11/2022 Tập đoàn Mavin đã chính thức khởi động Dự án triển khai hệ thống phần mềm MyMavin. Dự án có sự đồng hành của một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam - Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT.

Đối tác FPT trình bày về giải pháp MyMavin

Nằm trong lộ trình nâng cao trải nghiệm văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân, MyMavin đóng vai trò phổ biến tin tức, sự kiện, hoạt động cập nhật của Tập đoàn tới từng thành viên Mavin, đồng thời cũng là kênh tương tác hai chiều giữa Mavin và người lao động, kênh để truyền thông khen thưởng, khuyến khích sáng tạo, tích hợp các tiện ích hỗ trợ cán bộ quản lý và triển khai công việc nhanh chóng hiệu quả hơn…

MyMavin cũng sẽ đóng vai trò là một cổng thông tin tích hợp dữ liệu người dùng với các hệ thống khác như: phần mềm quản lý nhân sự HiStaff, phần mềm đào tạo trực tuyến E-learning, hệ thống phần mềm trại heo thịt PorkerFloor, hệ thống quản lý trại heo nái SowConnect/Porcitec, hệ thống quản lý yêu cầu Services Desk Plus…. qua đó cán bộ có thể tương tác trực tiếp trên một hệ thống duy nhất và các dữ liệu này sẽ được chuyển về hệ thống nghiệp vụ vệ tinh hoặc có thể từ MyMavin chuyển tiếp tới các phần mềm nghiệp vụ khác một cách thuận tiện dễ dàng.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mavin, MyMavin là một giải pháp công nghệ giúp cán bộ nhân viên Mavin đến gần nhau hơn, cùng xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Mavin và quan trọng nhất là sẽ góp phần giúp tăng sự kết nối, gắn bó dài lâu của cán bộ nhân viên với Tập đoàn. Phó Tổng Giám đốc cũng khẳng định MyMavin chỉ là bước khởi đầu trong việc hợp tác với FPT để khai thác sức mạnh của công nghệ số giúp tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo PGTĐ Nguyễn Anh Tuấn, MyMavin sẽ giúp các thành viên Mavin đến gần nhau hơn

Dự án MyMavin có thời gian triển khai là 4,5 tháng và sẽ thực hiện tập trung tại Trụ sở chính Tập đoàn Mavin tại Hà Nội với sự tham gia của gần 20 cán bộ nhân viên đại diện người dùng từ các đơn vị thành viên Mavin. Dự án được triển khai theo phương pháp Agile trải qua các bước chặt chẽ gồm: khảo sát tập trung, chuẩn hóa nghiệp vụ, kiểm thử người dùng cuối và đào tạo tập trung trước khi Go-live chính thức trong tháng 4/2023.

Các thành viên Ban Dự án MyMavin và đối tác FPT chụp ảnh lưu niệm kick-off Dự án