Mavin đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững năm 2023

Ngày 21/06/2024, Công ty Kiểm toán KPMG đã phát hành Báo cáo đánh giá các chỉ số chính (Key Performance Indicators - KPIs) về Môi trường và Xã hội (E&S) năm 2023 cho ngành chế biến Thức ăn chăn nuôi của Tập đoàn Mavin (Mavin Feed). 

Theo đó, Mavin Feed đã chứng minh được sự phát triển bền vững thông qua việc giảm các tác động tiêu cực đến môi trường và xây dựng môi trường làm việc vệ sinh an toàn cho người lao động.

Bộ 3 chỉ số về môi trường và xã hội được KPMG xem xét đánh giá gồm:
- Chỉ số quản lý năng lượng: Năng lượng sử dụng để sản xuất 1 kg sản phẩm (KWh/kg)
- Chỉ số quản lý chất thải: Lượng chất thải trên 1 kg sản phẩm (kg/kg, chất thải được định nghĩa bao gồm chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, chất thải nội bộ)
- Chỉ số An toàn vệ sinh lao động: Tỷ lệ nhân viên tham gia đào tạo về vệ sinh an toàn lao động (HSE)

Theo kết quả rà soát và thẩm định của KPMG, Mavin Feed đã đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững (Sustainability Performance Targets - SPTs), cụ thể 3 chỉ số bền vững chính nói trên đã có sự cải thiện đáng kể so với mục tiêu năm 2023 -  chứng minh được sự phát triển bền vững thông qua việc giảm các tác động tiêu cực đến môi trường bao gồm: giảm tiêu thụ năng lượng, giảm chất thải, đồng thời cũng đảm bảo môi trường làm việc an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ nhân viên. 

Phòng điều khiển trung tâm tại các Nhà máy Mavin Feed vận hành bởi phần mềm  SCADA (Supevisory Control and Data Acquisition) đảm bảo tính chính xác tuyệt đối và thân thiện với người vận hành.

Công nghệ sản xuất hiện đại, tự động hóa đảm bảo tính chính xác, vệ sinh an toàn và tiết kiệm năng lượng. 

KPMG là một trong những công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Amstelveen - Hà Lan, được xem là một thành viên của Nhóm Big 4 của ngành này, cùng với PwC, EY và Deloitte. Tại Việt Nam, KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất, đặc biệt có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Kết quả rà soát và thẩm định đối với ngành Feed của KPMG đã cho thấy những cam kết và hành động cụ thể của Tập đoàn Mavin về môi trường và xã hội, theo đó hoạt động sản xuất hướng tới giảm dần các tác động tiêu cực tới môi trường và xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạnh phúc cho cán bộ nhân viên.