Bản tin nội bộ MyMavin
Bản tin nội bộ của Tập đoàn Mavin, nơi cập nhật các thông tin, sự kiện mới nhất của Tập đoàn cho các Maviners. Bản tin được phát hành 2 tháng/số, với...

Chi tiết

Profile Tập đoàn Mavin
Giới thiệu Tập đoàn Mavin - Công ty được tin cậy nhất về chuỗi giá trị "Từ Nông trại tới Bàn ăn" với 15 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Chi tiết

12