Triển khai mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc theo hình thức chuỗi giá trị

Ngày 23/03/2021, tại Như Xuân – Thanh Hóa, Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision)  đã thực hiện việc trao tặng vịt giống và thức ăn chăn nuôi, kết hợp tập huấn và chuyển giao công nghệ chăn nuôi vịt Mavin cho 105 hộ dân thuộc 5 xã Hóa Quỳ, Thanh Lâm, Bình Lương, Thượng Ninh và thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Hoạt động này thuộc khuôn khổ Dự án Thực hiện Trách nhiệm xã hội (CSR) do Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đồng tài trợ, nhằm tạo thu nhập bền vững, cũng như hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn cho người chăn nuôi theo mô hình Chuỗi giá trị, đã được triển khai 3 năm liên tục từ 2019 đến nay.

Năm 2021, Dự án triển khai với mô hình chăn nuôi vịt siêu nạc, theo đó, các hộ chăn nuôi được hỗ trợ chi phí đầu tư con giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin và thuốc thú y đồng thời được chuyển giao kỹ thuật để nuôi 12.000 con vịt Mavin trong thời gian từ 1 đến 31 ngày tuổi. Các hộ chăn nuôi cũng sẽ tự đối ứng chi phí nuôi vịt từ 32 ngày tuổi tới khi xuất bán trên cơ sở tư vấn của Mavin về cách phối trộn thức ăn tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp. Trong điều kiện được nuôi theo đúng quy trình và sử dụng hoàn toàn thức ăn chăn nuôi của Mavin, vịt Mavin có thể đạt trọng lượng khoảng từ 3,2 – 3,7kg sau khi nuôi từ 42 – 50 ngày tuổi và có thể xuất bán.

Theo Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, tiêu chí đưa ra để lựa chọn các hộ chăn nuôi được đầu tư chi phí trong Chương trình là những hộ thuộc diện hộ nghèo nhưng phải có đủ lao động và điều kiện tối thiểu về chuồng trại và nguồn nước để chăn nuôi theo yêu cầu kỹ thuật từ Mavin. Các hộ chăn nuôi được lựa chọn hình thành các tổ nhóm theo xã và vận hành theo qui chế chung. Mỗi hộ gia đình sẽ đóng góp 10% tổng giá trị vịt bán ra vào tổ nhóm để duy trì sản xuất và mở rộng thêm cho các đối tượng hưởng lợi khác trên địa bàn.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Chương trình được triển khai tại Như Xuân, Thanh Hóa với sự tham gia đóng góp của Tập đoàn Mavin. Trong các năm trước đó, mô hình chăn nuôi lợn sạch và gà sạch theo chuỗi đã thành công tốt đẹp, góp phần cải thiện sinh kế, giúp hàng trăm hộ nghèo làm chủ được nghề chăn nuôi theo hướng hiện đại và phát triển kinh tế gia đình.