Mavin Austfeed Nghệ An đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh

Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc tặng Cờ Thi đua cho 66 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của tỉnh Nghệ An, trong đó có Công ty TNHH Mavin Austfeed Nghệ An.

 

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với ngành nông nghiệp, chăn nuôi do biến động thị trường nguyên vật liệu đầu vào không ổn định, giá sản phẩm đầu ra chăn nuôi xuống thấp... Vượt qua các khó khăn thách thức đó, Nhà máy Mavin Austfeed Nghệ An (MNA) đã nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất liên tục và tăng trưởng, ổn định chất lượng sản phẩm, đồng hành sẻ chia với khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu và đóng góp cho kinh tế - xã hội địa phương. 

Đây là lần thứ 3 MNA nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An, cho thấy những nỗ lực và thành quả xứng đáng mà Công ty đã đạt được, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Đại diện từ Bureau Veritas Việt Nam làm việc tại MNA trong chương trình cấp Chứng nhận Global G.A.P về Tiêu chuẩn Sản xuất Thức ăn hỗn hợp (CFM) năm 2023. 

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Mavin Austfeed Nghệ An đi vào hoạt động từ năm 2017. Đây là nhà máy thức ăn chăn nuôi hiện đại, ứng dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới về sản xuất thức ăn chăn nuôi với diện tích trên 36.000 m2, tổng mức đầu tư là 325 tỷ đồng có công suất 300 nghìn tấn sản phẩm thức ăn chăn nuôi mỗi năm. Nhà máy phục vụ thị trường tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, sử dụng khoảng 300 lao động và đóng góp trên 100 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách địa phương. Nhà máy đã được Bureau Veritas cấp Chứng nhận Global G.A.P về Tiêu chuẩn Sản xuất Thức ăn hỗn hợp (CFM), công nhận sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về quy trình sản xuất, an toàn thực phẩm và tính bền vững của sản phẩm thức ăn chăn nuôi.