Trung tâm Đào tạo Mavin tuyển sinh quy mô lớn trên toàn quốc

Với nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động cho các dự án sắp tới, Tập đoàn Mavin đã thành lập Trung tâm đào tạo (MTC) tại Thuần Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên. MTC chính thức tuyển sinh Chương trình đào tạo Chăn nuôi heo cơ bản quy mô lớn trên toàn quốc và cam kết đầu ra cho toàn bộ học viên có việc làm trong hệ thống Mavin sau khi tốt nghiệp. Xin mời tham khảo theo thông báo bên dưới: